Szakellátó helyi orvos elérhetősége Oktatóközpontunkban

A 33/1998 (VI.24) NM rendelet 15. melléklet B pontja szerinti „Munkaköri/szakmai* orvosi alkalmassági vélemény” megnevezésű igazolást kell benyújtani eredeti példányban a képző intézmény részére a képzésre jelentkezőnek, amennyiben az egyes szakképzéseknél a képzés megkezdésének feltételeként egészségügyi alkalmasság szükségessége szerepel.

Az orvosi alkalmassági véleményt foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely orvosa jogosult kiállítani.

Intézményünkben kihelyezett rendelés az alábbi időpontokban:
1139 Budapest, Frangepán utca 3.

2019. január 19. (szombat) 10:00-11:00

2019. február 02. (szombat) 10:00-11:00

2019. február 09. (szombat) 10:00-11:00

2019. február 16. (szombat) 10:00-11:00

2019. február 21. (csütörtök) 16:00-17:00

Egyéb foglalkozás egészségügyi szakellátóhelyek elérhetősége:

Országban engedélyezett helyek listája az alábbi linken keresztül letölthető:
https://www.oki.hu/tajekoztatas/lakossagi-tajekoztatasSzakellátóhelyek listája” szövegre kattintva

Országos Közegészségügyi Intézet
1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.
https://www.oki.hu/rendelesi-idopontok/foglalkozas-egeszsegugyi-alap-es-szakellatas


A Focus Oktatási Kft.-hez legközelebb eső 1. sz. Üzemegészségügyi Kft.
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

Az orvosi alkalmassági vélemény igénylése költségtérítéses, díjának mértékét a szakellátóhely szabja meg. A szakellátóhely részére kell megfizetni a szakellátóhely által meghatározott módon.

Jelentkezés