Szakellátó helyi orvos elérhetősége Oktatóközpontunkban

A 33/1998 (VI.24) NM rendelet 15. melléklet B pontja szerinti „Munkaköri/szakmai* orvosi alkalmassági vélemény” megnevezésű igazolást kell benyújtani eredeti példányban a képző intézmény részére a képzésre jelentkezőnek, amennyiben az egyes szakképzéseknél a képzés megkezdésének feltételeként egészségügyi alkalmasság szükségessége szerepel.

Az orvosi alkalmassági véleményt foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely orvosa jogosult kiállítani.

Intézményünkben kihelyezett rendelés az alábbi időpontokban:

1139 Budapest, Frangepán utca 3.2019. március 23. (szombat) 10:00-11:00

2019. április 11. (csütörtök) 16:00-17:00

2019. április 13. (szombat) 10:00-11:00

2019. április 25. (csütörtök) 16:00-17:00

2019. május 04. (szombat) 10:00-11:00


Egyéb foglalkozás egészségügyi szakellátóhelyek elérhetősége:

Országban engedélyezett helyek listája az alábbi linken keresztül letölthető:
https://www.oki.hu/tajekoztatas/lakossagi-tajekoztatasSzakellátóhelyek listája” szövegre kattintva

Országos Közegészségügyi Intézet
1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.
https://www.oki.hu/rendelesi-idopontok/foglalkozas-egeszsegugyi-alap-es-szakellatas

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. december 15-től az Országos Közegésszésügyi Intézetben az alkalmassági vizsgálatok végzése határozatlan ideig szünetel!

A Focus Oktatási Kft.-hez legközelebb eső 1. sz. Üzemegészségügyi Kft.
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

Az orvosi alkalmassági vélemény igénylése költségtérítéses, díjának mértékét a szakellátóhely szabja meg. A szakellátóhely részére kell megfizetni a szakellátóhely által meghatározott módon.

Jelentkezés